Home

Knut Alfsvågs webside

Professor i systematisk teologi ved VID, studiested Misjonshøgskolen

 

Epost knut.alfsvag@vid.no

Oversikt over publikasjoner

 

Bøker

 

Vitenskapelige artikler

 

Andre artikler

 

Lydfiler og videopptak

 

Amazon Author Page

 

Det er lenker til de aller fleste publikasjonene. Noen ganger fører de til fullstendig tekst, noen ganger til sammendrag og opplysninger om hvordan en kan skaffe fullstendig tekst. Det er tidsskrift og forlag som rår over tilgjengeligheten.

Copyright @ All Rights Reserved