Bøker

Bøker

 

Christology as Critique: On the Relation between Christ, Creation and Epistemmology. Eugene: Pickwick, 2018

(publisher's website)

 

Møter med Luther. Oslo: Luther forlag, 2017.

 

Liturgien som modernitetskritikk.Råde: FBBs skriftserie om teologi og kirke nr. 4, 2016

 

Urban Christian Spirituality: East Asian and Nordic Perspectives. Peter Lang Publishing Group 2015.

 

“Det vil alltid forbli én hellig kirke”: Om forholdet mellom Bibelen og kirkens tradisjon. Råde: FBBs skriftserie om teologi og kirke nr. 3, 2014.

 

‘Hva betyr det?’ Luthers katekisme i trosopplæringen. Prismet bok. Oslo: Iko-forlaget AS, 2013

 

Samlivsetikk og kristen tro. Utredning fra et utvalg oppnevnt av lutherske organisasjoner og frikirker.. Oslo: Lunde, 2011.

Kan lastes ned som pdf-fil her.

 

What no mind has conceived: On the significance of Chistological apophaticism. Studies in philosphical theology 45, Louvain: Peeters Publisher, 2010.

 

Carissimi - for enhetens skyld. Sammen med Joachim F. Grün, Sverre Langeland og Dag Øivind Østereng. Arken-hefte nr 15, 2007.

 

教会の歴史:使徒時代から現在までの世界における教会の発展 (Kyokai no rekishi: Shitojidai kara genzai made no sekai ni okerukyoukai no hatten / Kirkens historie: Kirkens verdensvide utvikling fra aposteltiden til i dag). Kobe, 2002.

 

The Identity of Theology. Theological Book Trust, Bangalore, 1996. Jfr. utrykt utgave, The Identity of Theology: An Investigation of the Relation between Exegesis and Doctrine in Luther’s De servo arbitrio. Stavanger/Kobe 1994.

Kan lastes ned som pdf-fil her.

 

Oversettelse:

 

Martin Luther: Skrifter om Kristus, frelsen og kirken. Oversatt av Knut Alfsvåg, Sigurd Hjelde og Joar Haga. Oslo: Luther forlag, 2017.

Copyright @ All Rights Reserved