Home

Knut Alfsvågs webside

Professor i systematisk teologi ved VID, studiested Misjonshøgskolen


Epost knut.alfsvag@vid.no

Oversikt over publikasjoner


Bøker


Vitenskapelige artikler


Andre artikler


Lydfiler og videopptak


Amazon Author Page


Det er lenker til de aller fleste publikasjonene. Noen ganger fører de til fullstendig tekst, noen ganger til sammendrag og opplysninger om hvordan en kan skaffe fullstendig tekst. Det er tidsskrift og forlag som rår over tilgjengeligheten.